31. AUGUSTIL 2021

START ALOHA SURFIKLUBI EEST

Pärnu Muulijooks

PÄRNU MUULIJOOKS 2021 JUHEND

Pärnu Muulijooks asendab Pärnu Aastajooksu viimast, 31. augustil toimuma pidanud etappi ning ühtlasi ka Meremiilijooksu.

Korraldavad: Treenitus MTÜ ja MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi koostöös toetajatega.

Osalejate piirarv: 100.

Eesmärk:· 

tutvustada spordirahvale kohalikke spordiradu; 

propageerida sportlikke eluviise.

Tegevuspaik: Aloha surfiklubi esine (Ranna pst 11A-2, Pärnu), keskrand.

Aeg: 31. august 2021.

Start: kell 18.45.

Rada: 3.5 km stardiga Aloha Surfiklubist muulini ja tagasi.

Rajateenindus: võistlustrass on osaliselt tähistatud.

Ajavõtt ja tulemused: toimub käsitsi ajavõtt, lõplike tulemuste avaldamine tagatakse kuni 3 päeva jooksul pärast sündmuse toimumist. Rinnanumber jääb osalejale.

Vanusegrupid:

P14 2007 ja nooremad (kuni 14)              T14 2007 ja nooremad (kuni 14)         

P18 2003 – 2006 (15 – 18)                            T18 2003 – 2006 (15 – 18)

M 1982 – 2002 (19 – 39)                                N 1987 – 2002 (19 – 34)ja n

M40 1972 – 1981 (40 – 49)                           N35 1977 – 1986 (35 – 44)

M50 1962 – 1971 (50 – 59)                            N45 1967 – 1976 (45 – 54)

M60 1961 ja varem (60 ja vanemad)        N55 1966 ja varem (55 ja vanemad)

Alla 10-aastased tohivad startida vanemate loal!

Registreerimine:

Eelregistreerimine www.parnujooks.treenitus.eu kuni 29.08 kell 23.59 (kohtade täitumisel lõpetatakse eelregistreerimine varem);

Võistluspäeval (31.08) kohapeal alates kell 16.45 kuni kell 18.35. Kui eelregistreerumisel jõutakse osalejate piirarvuni, siis kohapeal registreerimist ei toimu.

Hiljem saabujaid pole võimalik teenindada! Rinnanumbreid väljastatakse võistluskeskuses kuni kell 18.35.

Osaleja loetakse registreerunuks registreerimisvormi täitmisel, kinnitamisel ja osalustasu maksmisel.

Osavõtutasu (eelregistreerudes ja kohapeal):

KÕIGILE 5 EUR

KOHAPEAL KÕIGILE 10 EUR (31.08, vabade kohtade olemasolul)

Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, käsitsi ajavõttu, osalejamedalit, teenindust võistluskeskuses, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu, WC kasutamise võimalust, 1,5L Vichy Classique Raspberry karboniseeritud vesi.

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Jooksul mitteosalemise korral palume korraldajat kindlasti sellest teavitada!

Ümberregistreerimist ei võimaldata.

Vahefiniš: üles on seatud Meremiilijooksu vahefiniš (1852 m peal), mille läbinud esimene mees ja naine (üldarvestuses) saavad eriauhinna.

Autasustamine: Põhijooksul autasustatakse kohapeal meeste ja naiste üldesikolmikuid. Hiljemalt 4. septembriks selgitatakse välja ka vanuseklasside võitjad, kellega võetakse personaalselt ühendust.

Ohutus: Iga võistleja võtab jooksust osa omal riisikol.

Fotod ja ülesvõtted: korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Info: treenitus@treenitus.eu , +372 5552 1999

Korraldaja õigused: Pärnu Muulijooksu stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook) avaldatud info õigsuse eest.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

Registreerudes ja stardimaksu tasudes osaleja:

* Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja kehtestatud tingimustega;

* Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt seadustele ja normidele;

* Kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

* Kinnitab, et ei osale haigustunnustega. Starti tulles peab kinni koroonaviirusest tingitud soovitustest ja piirangutest.

Koostööpartnerid: Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus, Soundvoice OÜ, Aloha surfiklubi, Anu Jooksutrennid, Pärnu Keskus, Klubi Tervisesport MTÜ.

Vaata lastejooksu juhendit siit

Seoses Eesti Vabariigis kehtivate piirangutega saavad Pärnu Muulijooksul osaleda vaid nakkusohutust tõendavad isikud.

Osavõtu tagab:

tõend, mis kinnitab, et isik on vaktsineeritud või on COVID-19 läbi põdenud;

tõend, mis kinnitab, et tema COVID-19 test on negatiivne.

Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastased isikud.

Kontakt

Mittetulundusühing Treenitus

E-mail : treenitus@treenitus.eu

Telefon : +372 5552 1999